Tore Konnestad Begravelsesbyrå

Med menneskene og situasjonen i sentrum.

Pålitelighet

Tore Konnestad Begravelsesbyrå er en profesjonell aktør med menneskene i sentrum.

Tilstedeværelse

Tore Konnestad Begravelsesbyrå ønsker å stille opp for de pårørende og sammen gå de første stegene etter dødsfallet.

Medmenneskelighet

I prosessen rundt en begravelse er medmenneskelighet noe som kan foventes.